• slider image 196
:::

屏東縣立南州國中107學年度第二學期課程計畫

課程計畫 / 2019-02-11 / 人氣: 442

屏東縣立南州國中107學年度第一學期課程計畫網頁

 依據中華民國108年2月1日屏府教學字第10804026600號函公告

 •  
  1) 107-2八九年級社團課程進度表.doc
 •  
  2) 107-2八九年級彈性課程進度表.doc
 •  
  3) 107-2領域課程進度表.doc
 •  
  4) 九年級會考後課程規劃.doc
 •  
  5) 前導學校七年級彈性課程計畫.rar
:::

南中漾青春

教育重要好站

一般示警(全台灣)